Vanliga frågor/felsökning

Några vanliga problem kan du lösa med hjälp av lösningarna som beskrivs nedan. Om problemet kvarstår, kontakta vår kundsupport.

 1. 1.Simulator verkar sakna spänningsmatningToggle Answer

  Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget PÅ.
  Kontrollera att nätuttaget som används för simulatorsystemet fungerar.
  Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten till nätuttaget och simulatorsystemets uttag.
  Se till att strömförsörjningen är klassad enligt vad som anges i bruksanvisningen.
  Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut. Ställ brytaren i läget PÅ eller 1.
  Se avsnittet om jordfelsbrytaren i bruksanvisningen för detaljerade anvisningar.

 2. 2.Datorn startar inte (knappen tänds inte)Toggle Answer

  Kontrollera att nätuttaget som används för simulatorsystemet fungerar.
  Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten till nätuttaget och simulatorsystemets uttag.
  Kontrollera att brytaren på datorchassits strömförsörjningsenhet är i läge PÅ eller 1. Datorchassit är placerat under förarenhetens bakre plastkåpa.

 3. 3.Ingen bild visas på LED-skärmenToggle Answer

  Tryck på datorknappen en gång och se till att den lyser grönt.
  Kontrollera att LED-skärmarna är påslagna. Använd den medföljande fjärrkontrollen eller tryck på strömbrytaren på enheten om så inte är fallet.
  Använd fjärrkontrollen för att se till att LED-skärmen är inställd på rätt källa (HDMI/DVI). Se tv-manualen.
  Kontrollera att HDMI-kablarna är korrekt anslutna till både datorchassit och LED-skärmen.

 4. 4.Datorn startar men skrivbordet visas inteToggle Answer

  Kontrollera att datorn är igång. Datorn utför regelbundet självkontroller, vilket kan leda till att starttiden förlängs.
  Prova att starta om datorn.

 5. 5.Det trådlösa tangentbordet fungerar inteToggle Answer

  Kontrollera att strömbrytaren på baksidan av tangentbordet är påslagen.
  Kontrollera att USB-enheten till den trådlösa sändaren är ansluten till simulatorns dator.
  Byt ut tangentbordets batterier.

 6. 6.Det går inte att ansluta simulatorn till internetToggle Answer

  Kontrollera att Ethernet-kabeln är korrekt ansluten till simulatorns Ethernet-port.
  Kontrollera att internet är tillgängligt genom att ansluta kabeln till en annan dator.
  Kontrollera att nätverket har automatisk IP-tilldelning (DHCP).
  Kontakta din IT-administratör. I vissa fall måste proxyinställningarna konfigureras. Kontakta kundsupport om det fortfarande inte går.

 7. 7.Inget ljudToggle Answer

  Kontrollera att inte ljudet är avstängt för skärmen eller simulatorn. Skärmens volyminställningar kan regleras med fjärrkontrollen och simulatorns ljudnivå med volymtangenterna på tangentbordet.

 8. 8.SpråkinställningarToggle Answer

  Om du är inloggad med ett användarkonto så klickar du på kugghjulsikonen högst upp till höger för att komma till inställningsmenyn. I inställningsmenyn kan du välja önskat språk. Språkinställningarna sparas för respektive användare.

 9. 9.Rörelseplattformen rör sig inte (endast för modell 500 med rörelseplattform)Toggle Answer

  Aktiveringslamporna på rörelseplattformen (MPF) tänds så snart MPF-motorerna startar. Motorerna stannar och aktiveringslamporna slocknar om nödstopp trycks in.

  Under normal drift kan rörelseplattformen och plattformens aktiveringslampor slockna då nödstopp trycks in. Kontrollera därför först att nödstoppsknappen är uppsläppt genom att göra följande:

  Tryck in nödstopp och släpp den.
  Vrid knappen medurs tills den åker ut. I detta läge är nödstoppsfunktionen återställd.
  Tryck på rörelseplattformens återställningsknapp, bredvid datorns strömbrytare, för att återställa en felkod om nödstopp.
  Se till att strömförsörjningen är klassad enligt vad som anges i bruksanvisningen.
  Kontrollera att nätuttaget som används för simulatorsystemet fungerar.
  Kontrollera att rörelseplattformens Ethernet-kabel är ansluten till datorchassit.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.