Komatsu simulatorer

Så nära verkligheten du kan komma

Komatsus simulatorer passar perfekt för mängdträning innan man börjar köra riktiga maskiner i skogen. Ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att få en verklighetstrogen upplevelse, öka säkerhetsmedvetenheten och öva på utmanande situationer utan risk för person- eller egendomsskada.

För redan erfarna förare är simulatorkörning en möjlighet att testa nya metoder som kan ge ökad effektivitet och produktivitet. Med dessa simulatorer kan du utveckla dina färdigheter och träna tillsammans med kollegor med maskiner som uppför sig på samma sätt som de gör i skogen.

Two Komatsu Forest Simulators with operators in action, using the 3 screen LED display setup.

Verklighetstrogen utbildning. På ditt sätt.

Komatsus simulator ger oslagbar verklighetstrogen simulering. Simulatorprogramvaran bygger på en fysikmotor (AgX Physics) som ger teknik för realtidssimulering. Den virtuella miljön uppdateras kontinuerligt baserat på vad användaren gör – precis som i verkligheten. Föraren kan dessutom anpassa skogen med rätt terräng, landskap och trädslag så att den stämmer överens med den vanliga arbetsmiljön.

Bar graph on screen of productivity

En investering i produktivitet

Både undersökningar och erfarenheter visar att produktiviteten kan skilja sig så mycket som 30 procent mellan olika förare. Verktyg som gör det möjligt för förare att träna på dagliga arbetsuppgifter i en säker och miljövänlig virtuell miljö är därför ett bra sätt för företag och enskilda personer att öka lönsamheten. Det öppnar även upp nya möjligheter för metodkurser baserat på förarens beteende.

Screenshot with stacks frominstruction programme

Lärare får tillgång till rätt verktyg

Det inbyggda utbildningsprogrammet tar föraren genom grundutbildning till full körning i skogen. Simulatorerna finns på tio olika språk, vilket gör det enklare att förstå nya funktioner och instruktioner. En separat lärarstation ger ännu bättre överblick och interaktion med föraren. Läraren kan skapa utbildningsvägar för att säkerställa att föraren når sina utbildningsmål. Läraren kan också pausa simuleringen, spela in videoklipp och skapa kommentarer med tidsstämpel.

Man with Oculus Rift VR headset sitting in Komatsu simulator

Upplev en virtuell verklighet

För att ytterligare öka verklighetskänslan och förarupplevelsen kan simulatorn utrustas med ett Oculus Rift VR-headset. Denna teknik ger en 360° förarvy med realistiskt djup. I paketet ingår ett headset och en extra dator för att köra grafiken.

Ytterligare återkoppling: Rörelsesystemet

Rörelsesystemet skapar den rätta verklighetskänslan för föraren. Föraren känner av terrängförändringar när man kör maskinen i skogen och vikten när fällda träd hanteras kan återges i rörelsesystemet. Rörelseplattformen kräver en enfasig spänningskälla på 115–230 VAC 50/60 Hz för drift.

Simulator from cabin with C93

Programvara för skördare

Programvaran för skördare innehåller verklighetstrogen simulering av Komatsu Forests skördare 931 med S92 (med flerträdshantering), C93-aggregat och ett omfattande bibliotek med olika utbildningsscenarion. Det emulerade styr- och informationssystemet (MaxiXplorer eller MaxiXT) har funktioner för tabellaptering och automatisk kapning. Du kan även spara det pågående arbetet och fortsätta nästa dag med funktionen Spara och ladda.

Programvara för bandskördare

Programmet för bandskördare (PC200) innehåller förarutbildning för bandskördare med antingen Suregrip- eller EME-spakar. Utöver standardpaketet för skördare inkluderar bandskördaren även ett scenario för behandling vid väg.

Screen print from forwarder software with a red Komatsu harvester

Programvara för skotare

Programvaran för skotare innehåller verklighetstrogen simulering av Komatsu Forests skotare 855 med 130F- och 165F-kran och ett omfattande bibliotek med olika utbildningsscenarion. Hämta en sparad session från skördarens programvara och lasta det fällda virket med funktionen Spara och ladda.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.