Komatsu sine simulatorer

Så realistiske som mulig

Komatsu sine simulatorer er perfekte for mengdetrening før du begynner å kjøre virkelige maskiner i skogen. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte å skaffe seg realistisk erfaring på, samtidig som du blir mer bevisst på sikkerheten og kan trene på utfordrende scenarier uten å risikere å skade verken deg selv eller utstyret.

Erfarne sjåfører kan bruke simulatorer til å prøve ut nye metoder som kan føre til økt effektivitet og produktivitet. Med disse simulatorene kan du finpusse ferdighetene dine og trene sammen med kolleger med maskiner som oppfører seg på samme måte som de gjør i skogen.

Two Komatsu Forest Simulators with operators in action, using the 3 screen LED display setup.

Trening i den virkelige verden. På din måte.

Med Komatsu sine simulator får du en helt unik simulering av den virkelige verden. Simulatorens programvare er basert på en fysikkmotor (AgX Physics) som gir sanntidssimulert teknologi. Det virtuelle miljøet oppdateres kontinuerlig basert på hva brukeren gjør – akkurat som i den virkelige verden. I tillegg kan sjåføren tilpasse skogen med riktig terreng, landskap og treslag, slik at den tilsvarer det miljøet sjåføren vanligvis arbeider i.

Bar graph on screen of productivity

En investering i produktivitet

Både undersøkelser og erfaring viser at produktiviteten kan avvike med opptil 30 prosent mellom forskjellige førere. Derfor er verktøy som lar sjåfører øve på daglige arbeidsoppgaver i et trygt og miljøvennlig virtuelt miljø, et effektivt virkemiddel for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å øke lønnsomheten. Det gir også nye muligheter for metodekurs basert på hver førers atferd.

Screenshot with stacks frominstruction programme

Gi instruktørene de riktige verktøyene

Det innebygde opplæringsprogrammet veileder føreren gjennom alt fra grunnleggende opplæring til selvstendig drift i skogen. Simulatorene er tilgjengelige på ti forskjellige språk, slik at det blir enklere å forstå nye funksjoner og instruksjoner. En separat instruktørstasjon gir enda bedre oversikt og interaksjon med sjåførene. Instruktøren kan sette opp læringsmål for å sikre at sjåførene når målene sine. Instruktøren kan også sette simuleringen på pause, ta opp video og lage kommentarer med tidsmerke.

Man with Oculus Rift VR headset sitting in Komatsu simulator

En VR-opplevelse

Føreren kan fordype seg ytterligere i simulatoren ved hjelp av et Oculus Rift VR-headset. Med denne teknologien får sjåføren 360° visning med realistisk dybdevisning. Pakken består av et headset og en ekstra datamaskin for å vise grafikken.

Flere tilbakemeldinger: Bevegelsessystemet

Bevegelsessystemet skaper den ultimate fordypende opplevelsen for sjåføren. Når sjåføren kjører i terrenget, registreres detaljene, og når trær felles, gjenkjenner bevegelsessystemet vekten. Plattformen krever enfaset strøm, 115–230 V AC 50/60 Hz.

Simulator from cabin with C93

Hogstmaskinprogramvare

Hogstmaskinprogramvaren har en naturtro simulering av Komatsu Forest hogstmaskin 931 med hogstaggregatene S92 (med flertrehåndtering) og C93 og et stort bibliotek med øvelser. Det emulerte styrings- og informasjonssystemet (MaxiXplorer eller MaxiXT) inkluderer funksjonalitet for hogsttabell og automatisk kapping. Du kan også lagre arbeidet og fortsette neste dag med funksjonen for å lagre og laste inn.

Programvare for hogstmaskin med belter

Programmet for hogstmaskin med belte (PC200) inneholder sjåføropplæring for hogstmaskiner med belter med enten Suregrip- eller EME-spaker. I tillegg til standardpakken for hogstmaskinopplæring, inkluderer hogstmaskin med belter et scenario for behandling i veikanten.

Screen print from forwarder software with a red Komatsu harvester

Programvare for lastbærer

Programvaren for lastbærer har en naturtro simulering av Komatsu Forest lastbærer 855 med 130F- og 165F-kran og et stort bibliotek med øvelser. Bruk lagre og last inn-funksjonen til å laste inn en lagret økt fra hogstmaskinprogramvaren, slik at du kan laste det felte tømmeret.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.