Vanlige spørsmål/feilsøking

Du kan løse noen av de vanligste problemene ved hjelp av disse fremgangsmåtene. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte brukerstøtte.

 1. 1.Det ser ikke ut som om simulatoren får strømToggle Answer

  Kontroller at hovedbryteren er slått på.
  Kontroller at stikkontakten som simulatoren er koblet til, fungerer.
  Kontroller at strømledningen er koblet til stikkontakten og til simulatorens strøminngang.
  Kontroller at strømtilførselen oppfyller kravene som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Kontroller at jordfeilbryteren ikke har utløst. Før den tilbake til posisjonen ON eller 1.
  Se avsnittet om jordfeilbryter i bruksanvisningen for mer informasjon.

 2. 2.Datamaskinen starter ikke (knappen lyser ikke)Toggle Answer

  Kontroller at stikkontakten som simulatoren er koblet til, fungerer.
  Kontroller at strømledningen er koblet til stikkontakten og til simulatorens strøminngang.
  Kontroller at bryteren på strømforsyningen i datamaskinkabinettet er slått på eller til 1. Datamaskinkabinettet er plassert under plastdekselet bak på sjåførenheten.

 3. 3.Det kommer ikke bilde på LED-skjermenToggle Answer

  Trykk én gang på datamaskinknappen, og kontroller at den lyser grønt.
  Kontroller at LED-skjermene er slått på. Hvis de ikke er det, bruker du medfølgende fjernkontroll. Du kan også trykke på strømknappen på skjermen.
  Bruk fjernkontrollen til å kontrollere at LED-skjermen er stilt inn på riktig kilde (HDMI/DVI). Se bruksanvisningen for TV-en.
  Kontroller at HDMI-kablene er koblet til både datamaskinen og LED-skjermen.

 4. 4.Datamaskinen starter opp, men skrivebordet vises ikkeToggle Answer

  Kontroller at datamaskinen har startet. Datamaskinen gjennomfører regelmessige kontroller, og da kan det ta lengre tid å starte den.
  Prøv å starte datamaskinen på nytt.

 5. 5.Det trådløse tastaturet fungerer ikkeToggle Answer

  Kontroller at strømbryteren på baksiden av tastaturet er slått på.
  Kontroller at USB-mottakeren for den trådløse enheten er koblet til simulatorens datamaskin.
  Bytt batteriene i tastaturet.

 6. 6.Simulatoren er ikke koblet til internettToggle Answer

  Kontroller at nettverkskabelen er koblet til simulatorens nettverksport.
  Kontroller at internett er tilgjengelig ved å koble kabelen til en annen datamaskin.
  Kontroller at nettverket bruker automatisk tildeling av IP-adresse (DHCP)
  Kontakt IT-administratoren. I enkelte tilfeller må proxyinnstillingene konfigureres. Hvis du ikke lykkes, kan du kontakte brukerstøtte.

 7. 7.Ingen lydToggle Answer

  Kontroller at lyden ikke er dempet på skjermen eller i simulatoren. Du kan kontrollere voluminnstillingene for skjermen ved hjelp av fjernkontrollen, og lydinnstillingene for simulatoren kan du kontrollere ved hjelp av volumtastene på tastaturet.

 8. 8.SpråkinnstillingerToggle Answer

  Når du er pålogget med en brukerkonto, klikker du på tannhjulikonet øverst til høyre for å åpne innstillingsmenyen. Velg ønsket språk i menyen. Språkinnstillingen lagres for hver bruker.

 9. 9.Bevegelsesplattformen beveger seg ikke (gjelder bare for 500-modellen med MPF)Toggle Answer

  Aktiveringslysene på bevegelsesplattformen (MPF) lyser når MPF-motorene slås på. Hvis nødstoppknappen trykkes inn, stopper motorene, og aktiveringslysene slukkes.

  Under normal drift kan MPF og plattformbasens aktiveringslys deaktiveres ved å trykke på nødstoppknappen. Derfor må du først kontrollere at nødstoppknappen ikke er trykt inn. Det gjør du på følgende måte:

  Trykk ned nødstoppknappen, og slipp den.
  Vri knappen med urviseren til den spretter opp. Nå er ikke nødstoppen aktivert.
  Trykk på MPF-tilbakestillingsknappen, ved siden av datamaskinstrømknappen, for å tilbakestille nødstoppfeilkoden.
  Kontroller at strømtilførselen oppfyller kravene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  Kontroller at stikkontakten som simulatoren er koblet til, fungerer.
  Kontroller at MPF-nettverkskabelen er koblet til datamaskinkabinettet.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.