KF 500 – MPF & 3 Screens

Denna simulator är utrustad med skördar- och skotarprogramvaran, ett rörelsesystem och ett utökat visualiseringssystem, orginalstol och ett par originalspakar baserat på ditt val. Standarduppsättningen inkluderar en emulerad MaxiXplorer-skärm för ökat träningsvärde.

Extra spakar, VR, bandgående skördare och MaxiXT styrsystem är tillgängliga optioner för att möjliggöra anpassningen till just din maskin och dina behov.

Standardpaket

 • 500 simulatorbas på rörelsesystem
 • 3 x 55″ full HD-skärmar från NEC
 • 15″ skärm (MaxiXplorer)
 • Programvara för skördare
 • Programvara för skotare
 • Redigeringsverktyg för scenarion
 • System för förarens prestationer (OPS)
 • KCC-spakar med Komatsu Forest originalstol
 • Multiplayer (kräver en extra simulator)
 • Alla tillgängliga språk
 • Transportväska

Tillval

 • Ett extra par EME-spakar eller så kan man ersätta KCC-spakarna med EME-spakar
 • Program för bandskördare PC 200 med Suregrip-spakar
 • Virtual Reality
 • Lärarstation
 • Uppgraderingar och supportavtal
Men in simulator with scenario editor on screen

Skräddarsy landskap och skogsbestånd

Redigeringsverktyget för scenarion gör det möjligt att anpassa skogsbestånd i simuleringen. Genom att välja trädslag, terräng och skogstäthet kan föraren träna i samma förhållanden som man möter i skogen. Välj mellan björk, tall och gran. Det är också möjligt för läraren att manuellt ”måla fram” träd i terrängen.

Screenshot with Komatsu harvester and forwarder

Träna i grupp och samarbeta

Med multiplayer-funktionen kan två simulatorer köra i samma vy. Det är exempelvis möjligt för en skotare och skördare att samarbeta och statistiken som visas avser lagresultatet.

Screenshot with from the simulators database and reporting tool

System för förarens prestationer (OPS)

OPS är en kraftfull databas och ett rapporteringsverktyg som hanterar simulatoranvändare och registrerar simulatoranvändningen. Systemet samlar under varje session in data och skapar en omfattande rapport avseende säkerhet, prestanda och finansiella nyckeltal.

En lärarstation finns som tillval där läraren får en mer dynamisk vy och kan zooma in och ut och titta på maskinen från olika vinklar. Läraren kan skapa utbildningsvägar för att säkerställa att eleven når sina utbildningsmål. Läraren kan också pausa simuleringen, spela in videoklipp och skapa kommentarer med tidsstämpel.

Skördarutbildning

Programvaran för skördare innehåller verklighetstrogen simulering av Komatsu Forests skördare 931 med S92 (med flerträdshantering) och C93-aggregat. Det emulerade MaxiXplorer-systemet har funktioner för tabellaptering och automatisk kapning. Spara det pågående arbetet och fortsätt där du slutade nästa dag med funktionen Spara och ladda. Nedan hittar du de scenarier som ingår som standard. Det går dock att skapa obegränsat antal nya övningar med skogsredigeraren.

Utbildningsscenarion

 • Grundläggande stamhållning
 • Avancerad stamhållning
 • Grundläggande fällning
 • Avancerad fällning
 • Kalhuggning 20 × 60 meter
 • Avancerad kalhuggning
 • Glest bestånd
 • Naturligt bestånd
 • Naturliga band
 • Gallring

Skotarutbildning

Programvaran för skotare innehåller verklighetstrogen simulering av Komatsu Forests skotare 855 med 130F- och 165F-kran. Hämta en sparad session från skördarens programvara och lasta det fällda virket med funktionen Spara och ladda. Nedan hittar du de scenarier som ingår som standard. Det går dock att skapa obegränsat antal nya övningar med skogsredigeraren.

Utbildningsscenarion

 • Introduktion till skotning
 • Stapla lådor
 • Sortera stockar
 • Hinderbana
 • Mästerskap
 • Tall
 • Eukalyptus

MaxiXT (tillval)

MaxiXT-paketet fulländar simulatorn då det riktiga MaxiXT-systemet integreras med simuleringen. Ger fler träningsalternativ och alternativen för vad som kan göras i simulatorn. Detta paket ersätter den emulerade MaxiXplorer.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.