KF 60

Det nyeste tilbudet i simulatorserien Komatsu Forest – Komatsu Forest 60 – tilbyr brukeren et robust simulatorsystem som leveres fullpakket med den siste Komatsu Forest-teknologien, alt i et bærbart og brukervennlig format. Med Komatsu Forest 60 får du en komplett hogstmaskin og lastebærer på skrivebordet ditt.

Simulatoren leveres som standard uten en hovedoperatørskjerm. En større skjerm anbefales for permanente installasjoner, for å tilrettelegge for bedre fordypning. En egnet skjerm kan tilbys hvis du reiser med systemet og trenger å ta med deg din egen skjerm.

Standardpakke

 • Programvare for hogstmaskin.
 • Programvare for lastbærer.
 • Redigeringsprogram for scenarier.
 • Ytelsessystem for operatører.
 • KCC- og/eller EME-spaker med armlene.
 • Flerspiller (krever en ekstra simulator).
 • Alle tilgjengelige språk.
 • Høydejusterbare konsoller som gir en ergonomisk arbeidsstilling.
 • Flere spakalternativer – KCC-spaker leveres som standard med valgfrie EME eller Suregrip-spaker.
 • Standardsystemet leveres med en emulert versjon av MaxiExplorer.
 • Systemet kommer i en robust transportkoffert for enkel transport.

Valgmuligheter

 • Utvidbart med et autentisk MaxiXT-system som en valgmulighet – kan brukes med både hogstmaskinen og lastbæreren. MaxiXT-systemet koples til grunnenheten via en enkel kontakt, og er lett å legge til som en utvidelse på et senere tidspunkt.
 • Systemet er klargjort for VR (valgmulighet). Ingen ekstra datamaskiner trengs.
 • Program for skogsgravemaskin (valgmulighet).
 • Pedalsett for skogsgravemaskin.

Virtuell virkelighet

Ønsker du enda mer fordypning? Aktiver VR-modulen til simulatoren, og stig inn i maskinen. Hele synsfeltet på 360 grader gir dybdevisning og siktperspektiv. Hvis du har valgt MaxiXT-settet, får du også en direktesending fra MaxiXT HMI i det virtuelle miljøet ditt.

MaxiXT

Når du legger til MaxiXT-valgmuligheten, omvandles simulatoren fra et verktøy for operatøropplæring til noe mye mer virkelig. Muligheten til å gi en dyp forståelse av maskinen og lære operatører hvordan de bruker virkelige maskinfunksjoner, som f.eks. virkelige prislister. Muligheten til å forstå hele prosessen, fra å åpne et område for produksjon og frem til alt er ferdig og de endelige produksjonsrapportene leveres fra maskinen, gir operatøren en dypere forståelse for hvordan man jobber med en virkelig maskin. I tillegg gir det autentiske MaxiXT-systemet operatøren muligheten til å justere funksjonshastigheter, kartlegging og sekvenser ved hjelp av de samme grensesnittene som finnes i den virkelige maskinen. MaxiXT-settet integrerer støtte for StanForD2010 inn i simulatoren, noe som gjør at man kan lese av spi-, oin- og pin-filer samt produsere hpr-filer som i den virkelige maskinen.

Tren i grupper og lær av hverandre

Med flerspillerfunksjonen kan to simulatorer brukes i det samme virtuelle miljøet. En lastbærer og en hogstmaskin kan jobbe sammen, og statistikken vil vise maskinenes kombinerte resultater.

Bedre ytelsessystem for operatører

OPS-systemet (Operator Performance System) for Komatsu Forest er oppdatert med lett forståelige operatørmåleverdier. Operatørene jobber for å oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå for å få et større sett med målepoeng. En generell karaktersetting gis for hvert scenario som operatøren fullfører. Operatøren må nå et minstenivå for alle målte parametere for å nå det allmenne nivået for scenariet.

Tilpass landskapet og skogbestander

Redigeringsprogrammet for scenarier muliggjør tilpasset design av skogbestander i simuleringen. Ved å velge passende treslag, terreng og skogtetthet kan operatøren trene under de samme forholdene som er til stede i skogen. Velg mellom bjørk, furu og gran. En instruktør kan også «male» trær manuelt i terrenget.

Opplæring i hogstmaskin

Programvaren for hogstmaskin inkluderer en simulering i high fidelity av Komatsu Forest hogstmaskin 931 med S92 (med flertrehåndtering) og C93-aggregater. Emulerte MaxiXplorer inkluderer funksjonalitet for stokkebord og automatisk kapping. Du kan lagre arbeidet ditt og fortsette der du slapp den neste dagen ved hjelp av Lagre og last inn-funksjonen. Nedenfor finner du de inkluderte standardscenariene. Du kan imidlertid opprette et ubegrenset antall øvelser med redigeringsprogrammet for skogsarbeid.

Opplæringsscenarier

 • Grunnleggende griping
 • Avansert griping
 • Grunnleggende felling
 • Avansert felling
 • Snauhugst 20×60 meter
 • Komplisert snauhugst
 • Glissen skogbestand
 • Naturlig skogbestand
 • Naturlige skogbånd
 • Tynning

Opplæring i lastbærer

Programvaren for lastbærer inkluderer en simulering i high fidelity av Komatsu Forest lastbærer 855 med 130F- og 165F-kran. Last inn en lagret økt fra programvaren for hogstmaskin, og last opp det felte tømmeret med Lagre og last inn-funksjonen. Nedenfor finner du de inkluderte standardscenariene. Du kan imidlertid opprette et ubegrenset antall øvelser med redigeringsprogrammet for skogsarbeid.

Opplæringsscenarier

 • Innledning til lastbæring
 • Stable kasser
 • Sortere tømmerstokker
 • Hinderløype
 • Konkurranse
 • Furu
 • Eukalyptus
By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.